Hranice jsou blízko...

Asi takto se dá nazvat další část mé povídky Druhá kolona.

Pod římskou číslicí II. naleznete zcela nové části textu. Bedřich Kaněra, myslivec, sloužící v pohraničí 80. let se setkává s realitou uzavřené republiky a naráží na podivnosti své doby. Jsou to nejen konkrétní lidé, ale i události, které nedávají příliš velký smysl. V restrikcích socialismu se staly běžnou součástí života, kde si ze strachu každý hledí svého. Ale někdy se lidská otupělost probudí, zejména, pokud se režim začne v něčem vymykat více, než obvykle.


Bedřich narazí na lidské tělo v lesích. Tělo mladého vojína.

9 views0 comments

Recent Posts

See All