Informace = konflikt?

Pokračování příspěvku z Facebooku na dílčí téma chystaného románo - informace a konflikt.

Můj román je do značné míry postaven na domněnkách jednotlivých postav. Je to svět, kde informace nejsou, ale lidé stále vycházejí z těch, které dosud existovaly a z těch, které sami dále tvoří, jen je zprostředkovávají jinak. Díky chybějícím technologiím je neumí utřídit a vytváří si k nim vlastní představy.


Lidská civilizace v mém příběhu skutečně pozbyla globalizaci, technologie a možnost vzájemné komunikace. Smrskla se do množství uzavřených komunit, které existují samy pro sebe, bez návaznosti na širší svět, kromě svého bezprostředního okolí za účelem využití zdrojů pro přežití. Vzájemně o sobě dokonce ani nevědí a některé nepotkaly člověka z jiné komunity po několik dlouhých let. Všechny informace se tedy šíří mezi určitým počtem lidí v jedné skupině.


Pokud nad tím více zapřemýšlíme, zjistíme, že tzv. pravdivá (reálně falešná) informace vlastně žádnou informační hodnotu nemá. Stává se pouhým nástrojem, jak může člověk prosadit svou vůli, svůj směr, svou potřebu (k útoku, či obraně). U skutečně pravdivých informací tomu tak je pouze částečně, ale nikdo neví, že pravdivé jsou... takže rovněž z podstaty ztrácí svou informační hodnotu, ovšem nikoliv pro její příjemce. Bohužel zkoumání pravdy v dané informaci se často smrskává na uplatňování vlastních hypotéz, vlastního vidění světa a dle toho jsou takové informace interpretovány.


Svět v mém románu nemá možnost šířit informace rychle a směřovat je na velkou skupinu lidí, díky čemuž svou vůli neprosadíte. Trvá to, zejména, pokud jste odkázáni na ústní podání a ještě hůře z druhé ruky, ale nakonec, i to funguje, dokonce v současnosti: "Mám kamaráda, jehož kamarád říkal, nebo zažil..."; "Moje známá říkala..." Jestliže máte k dispozici sociální nebo zpravodajskou síť, pak se tento hoax či fake news šíří ohromnou rychlostí, můžete je totiž podpořit upravenými fotografiemi a videi, které jsou od reality k nerozeznání. Stejně tak jej ale lze vyvrátit, protože každý systém má svou slabinu. V příběhu mých hrdinů jde takové vyvrácení stěží, vše je plíživé a pokud to necháte dojít příliš daleko, už se toho nezbavíte.

3 views0 comments

Recent Posts

See All